ЕКОЛОГИЧНО – ЧИСТА ПЛАСТМАСА

ГЪВКАВА ОПАКОВКА С ПОДДАВАЩИ СЕ НА БИОРАЗПАДАНЕ СВОЙСТВА

Светът днес е на път да се лиши от природните ресурси и да остави токсична бъркотия на тяхно място.
Време е да се приспособим или ще страдаме от последиците.
Необходимо е да помислим за това кое е ценностното в света днес.
Бизнесът не е машина, това е динамична система –
„тя живее, приспособява се и расте.”

КАКВО Е ДЕГРАЛИЯ?

Дегралия е регистрираното ни Търговско име за биоразградимо / Компостируемо приложение.

  • Дегралия е съобразена с европейския стандарт EN 13432.
  • Сертифицирана е от Vinçotte.
  • Биологичното съдържание на въглерод варира от 10% до 40%.

УПОТРЕБЕТЕ ПОВТОРНО
НАМАЛЕТЕ
ПОДНОВЕТЕ
РЕЦИКЛИРАЙТЕ

PRODUCTS

Description about products
Description about products
Description about products

See the catalog

ПЛАНЕТАТА

Дегралия има по-нисък въглероден отпечатък от всеки друг полиетиленов продукт. Ето защо, можем да кажем, че Дегралия е наистина възобновяема суровина.

ХОРАТА

Приносът на нашите служители за по-добра околно среда влияе положително на работата им и увеличава продуктивността на компанията.

ПРОСПЕРИТЕТ

Дегралия има по-ниски структурни разходи, по-ниски от другите биопластмаси, поради по-ниските производствени разходи и количеството вложена енергия за суров материал.

CERTIFICATES

Description about test results
Description about test results
Description about test results

See certificates

IMPRESSIONS

Interested in our production process?

Имате въпроси? Интересувате се от нашите продукти?

Свържете се с нас